Regulamin PWI

  1. Strona główna
  2. chevron_right
  3. Regulamin PWI

Regulamin Systemu PWI

Definicje
1. System – system informatyczny PWI służący do udostępniania danych czynszowych przez Internet
2. Użytkownik – Najemca/Dzierżawca – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu , której został umożliwiony dostęp do Systemu .
3. Zarządca – podmiot udostępniający System Użytkownikom.

Zasady funkcjonowania Systemu.

1. System udostępniony jest nieodpłatnie i nie jest usługą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).
2. Dokonanie pierwszego logowania do Systemu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu .


Zakres działania Systemu .

1. Wgląd do rozrachunków z tytułu opłat czynszowych .
2. Zgłoszenia zmiany ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny .
3. Zgłoszenia zmiany adresu do korespondencji .
4. Aktualizacja numeru telefonu i adresu e-mail.
5. Przesyłania załączników (zdjęć , dokumentów).
6. Zgłoszenia wniosków i skarg w sprawie lokalu i budynku.
7. Zgłoszenia usterki technicznej wymagającej interwencji Konserwatora.


Uprawnienia Zarządcy Systemu.

1. Zarządca zastrzega sobie prawo i nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od niego lub spowodowanych konserwacją systemu, jego modernizacją itp.
2. Funkcjonalność systemu i zasady jego działania mogą być zmienione przez Zarządcę bez podania przyczyny.
3. Użytkownik posiadający konto w Systemie zobowiązuje się do nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienie tych danych osobom trzecim.
4. Zarządca ma prawo zablokowania dostępu do konta w Systemie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, przepisów prawa, działania na szkodę Zarządcy lub osób trzecich.
5. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie ,a lista zmian lub tekst jednolity zmienionego regulaminu umieści na swojej stronie internetowej .


Prezes Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o.

Skip to content