Działanie spółki

home

Wynajem mieszkań po umiarkowanych czynszach

dla rodzin, które ze względu na wysokość dochodów nie mogą zaspokoić swych potrzeb mieszkaniowych.

Prowadzenie rozliczeń finansowo – księgowych

W ramach sprawowanego zleconego zarządu wspólnotami mieszkaniowymi świadczymy pełen zakres usług w administrowanych budynkach.

Remonty oraz modernizacja

wynajmowanych budynków, które administrowane są przez MTBS; m. in. odnawianie kamieniczek przeznaczonych pod wynajem.

MTBS. Dowiedz się więcej!

0
Wykwalifikowanych pracowników
0
Wspólnot w zarządzie
0m2
Łącznej powierzchni

Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowe informacje

Nazwa: Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres: ul. Krótka 2, 66-300 Międzyrzecz

KRS: 0000059864

REGON: 211026648

NIP: 596-15-48-836

PKD 6820 Z

BDO: 000406522

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Międzyrzecz

Konto 19 1240 3578 1111 0000 4444 2235

———————————————-

Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało powołane przez Zarząd Gminy Międzyrzecz na podstawie Aktu Notarialnego Nr 11693/99 z dnia 21 grudnia 1999 r.

Międzyrzeckie TBS jest spółką prawa handlowego – wpisana w rejestrze handlowym Dział B pod nr 2655.

Całość udziałów jest w posiadaniu Gminy Międzyrzecz

Kapitał zakładowy 18.196.000,00 zł – w całości opłacony .

Skip to content