Stawki usług

  1. Strona główna
  2. chevron_right
  3. Stawki usług
Stawki usług świadczonych przez Spółkę obowiązujące od 01.06.2021
Lp Nazwa Kwota
  Gospodarka wodomierzowa Cena netto
1 Wymiana pojedynczego wodomierza (suchobieżny) materiał + usługa montażu + plombowanie 150,00 zł
2 Wymiana pojedynczego wodomierza (mokrobieżny) materiał + usługa montażu + plombowanie 155,00 zł
3 Wymiana wodomierzy w całym budynku  (mokrobieżny) materiał + usługa montażu + plombowanie 140,00 zł
4 Wymiana pojedynczego wodomierza (z modułem zdalnego odczytu)  materiał + usługa montażu + plombowanie brak usługi
5 Wymiana wodomierzy w całym budynku (z modułem zdalnego odczytu)  materiał + usługa montażu + plombowanie 265,00 zł
6 Wymiana wodomierza zakupionego przez klienta  (usługa + plombowanie) 95,00 zł
7 Plombowanie przy montażu 1 – 2 szt. wodomierzy – cena za 1 sztukę 40,00 zł
8 Plombowanie przy montażu 3 szt. i więcej wodomierzy – cena za 1 sztukę 30,00 zł
  W przypadku powtórnego dojazdu (z winy leżącej po stronie Klienta, niemożliwości wykonania usługi w umówionym terminie) dolicza się dodatkową opłatę w kwocie: 10 zł. netto, oraz w przypadku lokalizacji Klienta poza obszarem miasta – 1 zł za każdy przejechany w związku z dodatkowym przyjazdem – kilometrem.   
9 Bezpośredni odczyt wodomierza tradycyjnego / lokal 6,00 zł
10 Zdalny odczyt wodomierza radiowego / lokal 2,50 zł
    VAT – 23% lokal użytkowy, 8% lokal  mieszkalny
  Stawka roboczogodzinowa Cena netto
1 Jedna roboczogodzina świadczonych usług przez pracownika MTBS, liczona od chwili rozpoczęcia usługi do max. 1 godziny. 70,00 zł
2 Stawka roboczogodziny świadczonych usług przez pracownika MTBS, liczona powyżej 1 godziny pracy – naliczana za każde rozpoczęte pół godziny   35,00 zł
    VAT – 23% lokal użytkowy, 8% lokal  mieszkalny
     
     
  Wynajem garaży Cena brutto
1 Garaż blaszany 3×6 m 190,65 zł
2 Garaż blaszany 2,5×6 m 159,90 zł
     
Menu
Skip to content