Stawki usług

  1. Strona główna
  2. chevron_right
  3. Stawki usług
Stawki usług świadczonych przez Spółkę obowiązujące od 15.01.2024

 

Lp Nazwa Kwota
  Gospodarka wodomierzowa Cena netto
     
1 Wymiana pojedynczego wodomierza (R 100/160) materiał + usługa montażu + plombowanie 214,00 zł
2 Wymiana wodomierzy w całym budynku  (mokrobieżny) materiał + usługa montażu + plombowanie do negocjacji
3 Wymiana pojedynczego wodomierza (z modułem zdalnego odczytu)  materiał + usługa montażu + plombowanie na chwile obecną brak usługi
4 Wymiana wodomierzy w całym budynku (z modułem zdalnego odczytu)  materiał + usługa montażu + plombowanie, sprawdzenie zaworów (za 1 szt) 326,00 zł
5 Wymiana wodomierza zakupionego przez klienta  (usługa + plombowanie) 123,00 zł
6 Plombowanie przy montażu 1 – 2 szt. wodomierzy – cena za 1 sztukę 45,00 zł
7 Plombowanie przy montażu 3 szt. i więcej wodomierzy w jednej lokalizacji – cena za 1 sztukę 35,00 zł
8 W przypadku powtórnego dojazdu (z winy leżącej po stronie Klienta, niemożliwości wykonania usługi w umówionym terminie) dolicza się dodatkową opłatę w kwocie: 15 zł. netto,  
9 Bezpośredni odczyt wodomierza tradycyjnego / lokal (stawka za 1 szt. przy odczycie w całym budynku) 10,00 zł
10 Zdalny odczyt wodomierza radiowego / lokal (stawka za 1 szt. przy odczycie w całym budynku) 4,00 zł
    VAT – 23% lokal użytkowy, 8% lokal  mieszkalny
  Stawka roboczogodzinowa Cena netto
1 Kwota jednej roboczogodziny (stawka podstawowa/awaryjna) usług świadczonych przez pracownika MTBS, liczona od chwili rozpoczęcia usługi.  120,00 zł
2 Stawka roboczogodziny świadczonych usług przez pracownika MTBS, liczona za każde rozpoczęte 0,5 godziny /połowę stawki podstawowej.   60,00 zł
    VAT – 23% lokal użytkowy, 8% lokal  mieszkalny
     
     
  Wynajem garaży Cena brutto
1 Garaż blaszany 3×6 m 230,00 zł
2 Garaż blaszany 2,5×6 m 210,00 zł
     
Skip to content