Obsługa Interesantów – COVID – obowiązuje CZERWONA STREFA zagrożenia. .

Aktualnosci, TBS, WSPÓLNOTY

OBSŁUGA INTERESANTÓW

zasady ogólne

(COVID-19)

Przybyłych do Spółki MTBS petentów prosimy  o zastosowanie się do poniższych zasad:

 1. Przysłonięcie nosa i ust (maska, przyłbica).
 2. Dezynfekcja rąk w wyznaczonych miejscach .
 3. Utrzymywanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób.
 4. Podanie pracownikowi Spółki danych do prowadzonego rejestru interesantów (imię, nazwisko, adres, telefon) .

 

W przypadku nie zastosowania się  petentów do ww. zasad pracownik MTBS poinformuje o innym możliwym sposobie załatwienia sprawy, niż kontakt bezpośredni tj. pismo pocztą tradycyjną, e-mail bądź telefonicznie.

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW

w siedzibie Spółki MTBS

(COVID-19)

 Rejestr Interesantów

Celem możliwości ustalenia potencjalnej ścieżki rozprzestrzeniania się choroby wprowadzony zostaje do stosowania „Rejestr Interesantów” składający się z odrębnych – dziennych – Wykazów Interesantów

 • Dzienny Wykaz Interesantów wyłożony znajduje się w strefie obsługi Interesantów.
 • Obsługujący Interesanta Pracownik – po uprzednim poinformowaniu Interesanta o celu rejestracji – zobowiązany jest odnotować w Wykazie Interesantów: datę, godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania / imię i nazwisko Interesanta / adres i telefon kontaktowy Interesanta / imię i nazwisko obsługującego Pracownika;
 1. Strefa obsługi Interesantów

W celu ograniczenia kontaktów zostaje ograniczony obszar dostępu Interesantów do przestrzeni:

 • Hol wejściowy do pawilonu biurowego w zakresie:
 1. Załatwiania spraw dotyczących usług remontowo – konserwacyjnych- „okienka podawcze” do pomieszczenia Konserwatorów bez prawa wejścia Interesantów do pomieszczenia;
 2. Oczekiwania Interesantów.
 • Przestrzeń biurowa Spółki w zakresie:
 1. Załatwianie spraw związanych z obsługa korespondencji – „stolik podawczy” w korytarzu Spółki;
 2. Załatwianie spraw związanych z zadłużeniem i windykacją – pokój nr 25 z ograniczeniem liczby uczestników spotkania do 3 osób;
 3. Załatwiania spraw dot. Właściciela i Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki – Sekretariat;
 4. Załatwiania pozostałych spraw – Sala Narad z ograniczeniem liczby uczestników spotkania do 5 osób.
 • Przestrzeń biurowa Spółki pozostaje zamknięta, a na spotkanie / rozmowę z Pracownikiem Interesanci wpuszczani są pojedynczo przez Dyżurnego Pracownika.
 1. Zasady obsługi Interesantów
 • Interesant jest zobowiązany do:
 • Założenia przed wejściem do pawilonu biurowego Spółki ochrony twarzy (przyłbica, maseczka, inne aprobowane przez Nadzór Sanitarny)
 • Dezynfekcji rąk przed wejściem do wyznaczonej do obsługi Interesantów przestrzeni biurowej Spółki;
 • Zachowania dystansu minimum 1,5 m. od innych Interesantów oraz Pracowników Spółki.
 • Ograniczania czasu spotkania do niezbędnego minimum (optymalnie poniżej 15 minut);

W przypadku odmowy przez Interesanta stosowania się do w/w zaleceń Interesant nie będzie obsłużony bezpośrednio, a Jego sprawa zostanie przyjęta do załatwienia „zdalnego”.

 

System świadczenia pracy przez pracowników MTBS Spółka z o.o.

w przypadku nie ogłoszonego stanu  podwyższonego ryzyka COVID – 19 na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

(strefa zielona)

 – Pracownicy biurowi

 Sposób świadczenia pracy – normalny system pracy

 • Praca w dni robocze:
 • poniedziałek w godz. 7:00 – 17:00;
 • wtorek – czwartek w godz. 7:00 – 15:00;
 • piątek w godz. 7:00 – 13.00;
  1. Zakres świadczonej pracy – pełny;
  2. W przypadku objęcia kwarantanną grupy minimum 3 Pracowników biurowych Spółki:

 

 • Ograniczona zostaje obsługa Interesantów do obsługi zdalnej z warunkową możliwością organizacji spotkań bezpośrednich:
 1. spraw niemożliwych do załatwienia w drodze korespondencyjnej:
 2. za zgodą ścisłego Kierownictwa Spółki.
 • Obsługa korespondencji i przesyłek: – wprowadzona zostaje 24 godzinna kwarantanna dostarczonych do Spółki MTBS dokumentów;

–  Pracownicy techniczni

 1. Sposób świadczenia pracy – normalny system pracy,
 • Praca w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00;
 • Dyżury pod telefonem w godzinach popołudniowych w godz. 15:00 – 20:00 oraz w dni wolne od pracy w godz. 8:00 – 20:00.
  1. Pełny zakres świadczonej pracy.
  2. Sposób świadczenia usług w lokalach mieszkalnych:

Wejście do lokalu może nastąpić wyłącznie :

 • Pod warunkiem stosowania środków ochrony osobistej i zasad higieny;
 • Po upewnieniu się, ze w lokalu nie przebywa osoba objęta kwarantanną..
  1. W przypadku wystąpienia awarii, gdy konieczne jest wejście do lokalu, w którym przebywa osoba objęta kwarantanną wejście do lokalu jest możliwe wyłącznie po uprzednim – zdalnym – uzgodnieniu z Właścicielem / Najemcą lokalu warunków wejścia do lokalu w tym::
 • obowiązku opuszczenia pomieszczenia, w którym dokonywane będą czynności przez osoby przebywające w lokalu na czas usuwania awarii oraz przewietrzenia tego pomieszczenia;
 • przewietrzenia i dezynfekcji klamek i elementów wyposażenia w pomieszczeniu, w którym dokonywane będą czynności;
 • z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maska, rękawiczki, kombinezon);

 

System świadczenia pracy przez pracowników MTBS Spółka z o.o.

w przypadku ogłoszenia stanu  podwyższonego ryzyka COVID – 19       na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

(strefa żółta)

– Pracownicy biurowi

 1. Sposób świadczenia pracy – normalny system pracy
 • Praca w dni robocze:

– poniedziałek w godz. 7:00 – 17:00;

– wtorek – czwartek w godz. 7:00 – 15:00;

– piątek w godz. 7:00 – 13:00

 • Pełny zakres świadczonej pracy;

Ograniczona zostaje obsługa Interesantów do obsługi zdalnej z zastrzeżeniem możliwości organizacji spotkań bezpośrednich – wyłącznie do spraw niemożliwych do załatwienia w drodze korespondencyjnej:.

 • Niezbędnych i wcześniej umówionych spotkań z Zarządami Wspólnot i Kontrahentami zewnętrznymi;
 • Innych Niezbędnych spotkań z Interesantami – wyłącznie za zgodą Kierowników Działów i komórek organizacyjnych.
 1. W przypadku objęcia kwarantanną grupy minimum 3 Pracowników biurowych Spółki:
 • Ograniczona zostaje obsługa Interesantów do obsługi zdalnej z warunkową możliwością organizacji spotkań bezpośrednich:
 1. spraw niemożliwych do załatwienia w drodze korespondencyjnej:
 2. za zgodą ścisłego Kierownictwa Spółki.
 • Obsługa korespondencji i przesyłek: – wprowadzona zostaje 24 godzinna kwarantanna dostarczonych do Spółki MTBS dokumentów;

– Pracownicy techniczni

 1. Sposób świadczenia pracy – normalny system pracy
 • Praca w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00;
 • Dyżury pod telefonem w godzinach popołudniowych w godz. 15:00 – 20:00 oraz w dni wolne od pracy w godz. 8:00 – 20:00.
  1. Zakres świadczonej pracy zostaje ograniczony do:
 1. Prac w obszarze terenów zewnętrznych i części wspólnych budynków – „pełny” zakres usług z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności wejścia w ramach działań naprawczych do lokali mieszkalnych;
 2. Wejście może nastąpić wyłącznie:
 • W sytuacji awarii;
 • Na zasadach określonych w Zaleceniach dla Zarządzających budynkami mieszkalnymi w tym zwłaszcza należy:

–        zadbać aby w pomieszczeniu, w którym dokonywane będą czynności było przewietrzone, oraz aby nie przebywały w nim żadne osoby zamieszkujące lokal;

–        zadbać o dezynfekcję klamek i elementów wyposażenia, które będą dotykane w związku z usuwaniem awarii;

–        stosować środki ochrony osobistej – maska, rękawiczki.

 

System świadczenia pracy przez pracowników MTBS Spółka z o.o.

w przypadku ogłoszenia stanu  podwyższonego ryzyka COVID – 19       na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

(strefa czerwona)

– Pracownicy biurowi

 1. Zmianowy system pracy z podziałem na dwa Zespoły.
 2. Godziny pracy – poniedziałek – piątek:
 • I zmiana w godz. 6:30 – 13:30
 • II zmiana w godz. 15:00 – 22:00
 1. Pełny zakres świadczonej pracy;
 2. W przypadku wprowadzenia na terenie Powiatu Międzyrzeckiego stanu podwyższonego ryzyka zachorowań „Strefa Czerwona” lub objęcia kwarantanną grupy minimum 3 Pracowników biurowych Spółki:

 Ograniczona zostaje obsługa Interesantów do obsługi zdalnej z warunkową możliwością organizacji spotkań bezpośrednich:

 1. spraw niemożliwych do załatwienia w drodze korespondencyjnej:
 2. za zgodą ścisłego Kierownictwa Spółki.
 • Obsługa korespondencji i przesyłek: – wprowadzona zostaje 24 godzinna kwarantanna dostarczonych do Spółki MTBS dokumentów;

– Pracownicy Techniczni

            1.Godziny pracy:

 1. Praca w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00;
 2. Dyżury pod telefonem w godzinach popołudniowych w godz. 15:00 – 20:00 oraz w dni wolne od pracy w godz. 8:00 – 20:00.
 3. Zakres świadczonej pracy
 4. Następuje ograniczenie zakresu usług świadczonych przez Pracowników technicznych do:
 • Prac na terenach zewnętrznych oraz częściach wspólnych budynków;
 • Usuwania skutków awarii części wspólnych administrowanych budynków Spółki i Wspólnot Mieszkaniowych;
 1. W przypadku wystąpienia awarii, której usunięcia wymaga wejścia do lokalu wejście do lokalu jest możliwe wyłącznie:
 • Za zgodą Kierownika Działu Techniczno – Eksploatacyjnego;
 • Po uprzednim – zdalnym – uzgodnieniu z Właścicielem / Najemcą lokalu warunków wejścia do lokalu w tym:
 • obowiązku opuszczenia pomieszczenia, w którym dokonywane będą czynności przez osoby przebywające w lokalu na czas usuwania awarii oraz przewietrzenia tego pomieszczenia;
 • przewietrzenia i dezynfekcji klamek i elementów wyposażenia w pomieszczeniu, w którym dokonywane będą czynności;
 • Z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maska, rękawiczki, kombinezon);

Related Posts

Brak wyników.

Menu
Skip to content