Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/ummiedzyrzec/ftp/www/mtbs/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119

Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/ummiedzyrzec/ftp/www/mtbs/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203

Warning: The magic method Post_Views_Counter::__wakeup() must have public visibility in /home/ummiedzyrzec/ftp/www/mtbs/wp-content/plugins/post-views-counter/post-views-counter.php on line 98
Mieszkanie do wynajęcia w zasobach MTBS – Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Mieszkanie do wynajęcia w zasobach MTBS

Aktualnosci

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wolnym lokalu mieszkalnym w zasobach lokalowych

Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

na zasadach  partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu

 JACKA  MALCZEWSKIEGO  10D/1 ; parter

2 pokoje , kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa 47,61m2 ( do lokalu przynależy piwnica)

partycypacja                :        55.477,55zł

kaucja mieszkaniowa  :          7.427,16zł

                   razem         =       62.904,71zł  

Do wniosku należy dołączyć :

-oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub rozliczenie roczne PIT o dochodach za rok 2020 wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Międzyrzecz, dnia  26 sierpnia 2021 roku

Do dochodu nie wlicza się :

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • dodatków dla sierot zupełnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • okresowych zasiłków z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego
 • świadczenia wychowawczego
 • dodatku wychowawczego
 • świadczenia dobry start
 • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Related Posts

Brak wyników.

Menu
Skip to content