Wolne mieszkania w zasobie Spółki MTBS

Aktualnosci

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wolnych lokalach mieszkalnych w zasobach lokalowych

Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

na zasadach  partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu

 

JACKA  MALCZEWSKIEGO  10D/2 ; parter

1 pokój , kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa 32,81m2 ( do lokalu przynależy piwnica)

partycypacja                :        38.231,81zł

kaucja mieszkaniowa  :          5.098,68zł

                   razem         =       43.330,53zł  

 

JACKA  MALCZEWSKIEGO  10C/7 ; poddasze

2 pokoje , kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa 47,67m2 ( do lokalu przynależy piwnica)

partycypacja                :        55.547,47zł

kaucja mieszkaniowa  :          7.407,96zł

                   razem         =       62.955,43zł  

Do wniosku należy dołączyć :

-oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub rozliczenie roczne PIT o dochodach za rok 2020 wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Międzyrzecz  dnia  6 kwietnia 2021 roku

Related Posts

Brak wyników.

Menu
Skip to content