Wolne mieszkania w zasobie Spółki MTBS

Aktualnosci

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wolnych lokalach mieszkalnych w zasobach lokalowych Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu na zasadach  partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu

 

JACKA  MALCZEWSKIEGO  10C/4  ;  I piętro

 

2 pokoje , kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa 51,31m2 ( do lokalu przynależy piwnica)

 

partycypacja                         :           59.776,15zł

kaucja mieszkaniowa           :             7.973,52zł

                                    razem =          67.749,67zł  

 

JACKA  MALCZEWSKIEGO  10D/6  ; I  piętro 

 

2 pokoje , kuchnia przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa  47,61m2 ( do lokalu przynależy piwnica)

 

partycypacja                                     :           55.465,65zł

kaucja                                               :             7.398,60zł

                                   razem =          62.864,25zł

 

Do wniosku należy dołączyć :

 

-oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub rozliczenie roczne PIT o dochodach za rok 2020     wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe  określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

 

 

Międzyrzecz dnia 4 stycznia 2020 roku

Related Posts

Brak wyników.

Menu