Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/ummiedzyrzec/ftp/www/mtbs/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119

Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/ummiedzyrzec/ftp/www/mtbs/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203

Warning: The magic method Post_Views_Counter::__wakeup() must have public visibility in /home/ummiedzyrzec/ftp/www/mtbs/wp-content/plugins/post-views-counter/post-views-counter.php on line 98
O Nas – Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Spółka jest kontynuatorem działalności ustanowionej już w lipcu 1945r. „administracji zasobów mieszkaniowych i infrastruktury komunalnej Międzyrzecza”.

„Administracja zasobów” przez cały powojenny okres podlegała procesom zmian zarówno w zakresie struktury organizacyjno – prawnej jak i zakresu działalności.

Zakład – w poszczególnych okresach – zajmował się dostawami wody i odbiorem ścieków, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, prowadzeniem wysypiska odpadów, utrzymaniem czystości w mieście, utrzymaniem zieleni a nawet prowadzeniem ogrodnictwa, utrzymaniem cmentarza i organizacją pochówków, prowadzeniem komunikacji miejskiej. W całym okresie zakład administrował komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Tak szeroki zakres działalności spowodował, że przez Zakład w całym okresie działalności przewinęło się ok.

0
pracowników

Spółka zatrudnia 23 pracowników w tym licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, wyspecjalizowany w zakresie obsługi nieruchomości  Zespół finansowo – księgowy oraz administracyjno – techniczny.

Ponadto w strukturach Spółki funkcjonuje Grupa Remontowo – Konserwacyjna odpowiedzialna za bieżące utrzymanie administrowanych obiektów i świadczenie usług rynkowych.

0
pracowników
0
wspólnot mieszkaniowych

Bezpośrednią przyczyną powołania Spółki i oparcia jej działalności (obok Kodeksu Spółek Handlowych) na Ustawie o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego była potrzeba dostosowania struktury organizacyjnej zakładu do możliwości budowy mieszkań w formule „budownictwa społecznego” wspieranego przez Państwo w formie preferencyjnych kredytów. 

Już w 2001r. Spółka przystąpiła do budowy pierwszego budynku mieszkaniowego przy ul Pamiątkowej. W kolejnych latach z użyciem środków Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka wybudowała kolejne 3 budynki – przy ul Kołłątaja, Mickiewicza i J. Malczewskiego. Łącznie w budynkach tych powstało 133 lokali mieszkalnych zamieszkałych łącznie przez ok. 100 mieszkańców.

Menu
Skip to content