Otwarcie biur MTBS. Zalecenia w związku z pandemią.

INFORMACJA

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od 01 czerwca 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z powyższym zaleca się:

  1. kontakt z Międzyrzeckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
  2. bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  3. w przypadku spotkań i obsługi Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych dopuszczalna liczba osób nie może przekroczyć 4,
  4. Interesanci zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,
  5. celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w siedzibie Spółki.

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów oraz e-maile:

sekretariat@mtbs.com.pl

 

DZIAŁY ORGANIZACYJNE SPÓŁKI

NAZWA DZIAŁU

NR POKOJU

TELEFONY

Prezes

Sekretariat

17

95 721 11 17

95 741 27 30

95 741 28 16

Główny Księgowy

Prokurent

18

95 721 11 06

Biuro Zarządu

19

95 721 11 07

Z-ca Dyrektora

21

95 721 11 09

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych

Zespół 1

22

95 721 11 10

95 721 11 08

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych

Zespół 2

20

95 721 11 11

95 721 11 12

Dział techniczno-eksploatacyjny

15

95 721 11 03

95 721 11 15

Administracja budynków i lokali Spółki

14

95 721 11 04

Komórka ds. windykacji

25

95 721 11 05

 

 

e-mail: sekretariat@mtbs.com.pl

Related Posts

Brak wyników.

Menu