Numer alarmowy

661 965 358
Pan Damian Siast

W celu utrzymania ciągłości zadań min. usuwania awarii w Państwa budynkach, w związku z zagrożeniem koronawirusem, dla bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników, grupa konserwatorów została podzielona na dwa zespoły, które pracują oddzielnie w systemie dwutygodniowym. Zgodnie z poniższym harmonogramem:

http://mtbs.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/Harmonogram-pracy-konserwatorów-kwiecień.pdf

Menu