Home

Przetarg - ogłoszenie
Oferta przetargowa - kamienica Chłodna 7

Międzyrzeckie Towarzystwo
Budownictwa społecznego

Aktualności

Do pobrania

Kontakt

RODO

Działanie spółki

home

Wynajem mieszkań po umiarkowanych czynszach

dla rodzin, które ze względu na wysokość dochodów nie mogą zaspokoić swych potrzeb mieszkaniowych.

Prowadzenie rozliczeń finansowo – księgowych

W ramach sprawowanego zleconego zarządu wspólnotami mieszkaniowymi świadczymy pełen zakres usług w administrowanych budynkach.

Remonty oraz modernizacja

wynajmowanych budynków, które administrowane są przez MTBS; m. in. odnawianie kamieniczek przeznaczonych pod wynajem.

MTBS. Dowiedz się więcej!

0
Wykwalifikowanych pracowników
0
Wspólnot w zarządzie
0m2
Łącznej powierzchni

Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowe informacje

Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało powołane przez Zarząd Gminy Międzyrzecz na podstawie Aktu Notarialnego Nr 11693/99 z dnia 21 grudnia 1999 r.

Międzyrzeckie TBS jest spółką prawa handlowego – wpisana w rejestrze handlowym Dział B pod nr 2655.

Całość udziałów jest w posiadaniu Gminy Międzyrzecz

Menu