Centrum Informacji Lokalnych .


Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji PublicznejMiędzyrzeckie TBS zostało powołane przez Zarząd Gminy Międzyrzecz na podstawie Aktu Notarialnego Nr 11693/99 z dnia 21 grudnia 1999 r.

Międzyrzeckie TBS jest spółką prawa handlowego - wpisana w rejestrze handlowym Dział B pod nr 2655.

Całość udziałów jest w posiadaniu Gminy Międzyrzecz

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania - od stycznia 2000r. Towarzystwo w oparciu o kredyt z KFM w roku 2001 zrealizowano budynek mieszkalny 32 rodzinny przy ul. Pamiątkowej 11 w Międzyrzeczu.
Zamierzamy przystąpić do budowy kolejnych obiektów mieszkalnych.


Budownictwo społeczne
Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest budowanie mieszkań przeznaczonych na wynajem - po umiarkowanych czynszach - dla rodzin, które ze względu na wysokość dochodów nie mogą zaspokoić swych potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno własnego mieszkania.
Budujemy w oparciu o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania własnymi zasobami mieszkaniowymi oraz zarządu zleconego, jak również remontów i modernizacji administrowanych obiektów.
Zatrudniamy 26 wykwalifikowanych pracowników, z których dwie osoby posiadają licencję zarządcy.
W ramach usług zleconych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych Spółka zarządza 217 wspólnotami o łącznej powierzchni użytkowej 129.038 m².
W ramach sprawowanego zleconego zarządu wspólnotami mieszkaniowymi świadczymy pełen zakres usług - prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, remonty, modernizacje obiektów.

Przedstawiamy przykłady odnowionych kamieniczek

Z a p r a s z a m y do współpracy


Szukaj

Wpisz branżę, nazwę firmy, towaru lub usługi

 
Firmy Towary

oprogramowanie sklepu

Nieruchomości Bydgoszcz