Działanie spółki

home

Wynajem mieszkań po umiarkowanych czynszach

dla rodzin, które ze względu na wysokość dochodów nie mogą zaspokoić swych potrzeb mieszkaniowych.

Prowadzenie rozliczeń finansowo – księgowych

W ramach sprawowanego zleconego zarządu wspólnotami mieszkaniowymi świadczymy pełen zakres usług w administrowanych budynkach.

Remonty oraz modernizacja

wynajmowanych budynków, które administrowane są przez MTBS; m. in. odnawianie kamieniczek przeznaczonych pod wynajem.

MTBS. Dowiedz się więcej!

0
Wykwalifikowanych pracowników
0
Wspólnot w zarządzie
0m2
Łącznej powierzchni

Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowe informacje

Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało powołane przez Zarząd Gminy Międzyrzecz na podstawie Aktu Notarialnego Nr 11693/99 z dnia 21 grudnia 1999 r.

Międzyrzeckie TBS jest spółką prawa handlowego – wpisana w rejestrze handlowym Dział B pod nr 2655.

Całość udziałów jest w posiadaniu Gminy Międzyrzecz

Menu